Ράστα κοτσιδάκια.

Τοποθέτηση ή Αγορά? Σε εμάς μπορείς να φτιάξεις το μαλλί σου ράστα κοτσιδάκια (box braids) είτε να παραγγίλεις τα αντίστοιχα πακέτα μαλλιού.

Τοποθέτηση

Ράστα Κοτσιδάκια
από
70€¹
ΑΝΔΡΙΚΟ Ράστα κοτσιδάκια - Ανδρικό
Ράστα κοτσιδάκια - Μήκος έως την μέση
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ Ράστα κοτσιδάκια - Ομπρέ ή Διχρωμο

Αγορά

Μαλλί Kanecalon για Ράστα Κοτσιδάκια
το πακέτο
5
Μαλλί συνθετικό Kanecalon για Ράστα κοτσιδάκια